👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2017-12-07 07:50 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Vi kommer under våren 2018 att fortsätta att arbeta med bokstäver, ord, tecken och text i olika sammanhang och situationer. Ni har olika styrkor och förutsättningar i gruppen så du kommer att träna på just det som du behöver utveckla inom kommunikation. Detta gör vi för att du ska få möjlighet att kunna påverka din omgivning, få möjlighet att kunna kommunicera och uttrycka dig i situationer med människor runt dig.

Innehåll

Ämne: Kommunikation

Arbetsområde: Kommunikation

Vi kommer att fortsätta att arbeta med bokstäver, ord, tecken och text i olika sammanhang och situationer. Ni har olika förutsättningar i gruppen så du kommer att träna på just det som du behöver utveckla inom kommunikation. Detta gör vi för att du ska få möjlighet att kunna påverka och uttrycka dig i situationer med människor runt dig. Vi kommer att prata om olika känslouttryck.

Konkreta mål:

 Mål, detta skall du lära dig

 • Du ska kunna återberätta en del av det du hört när du lyssnat på en text (läsförståelse).

 • Du ska kunna redovisa ett arbete du gjort för dina klasskamrater.

 • Du ska bli bra på att ställa frågor och att svara på frågor.

 • Du ska kunna visa att du förstår/känner igen några känslouttryck.
 • Du ska kunna skriva ditt namn och några ord som är för dig kända på dator, ipad, tobii eller med penna.

 • Du ska kunna läsa/känna igen bokstäver, ord, ordbilder, bilder, siffror och tecken som för dig är betydelsefulla.

Bedömning:

 Bedömning, detta kommer du att få visa för mig att du lärt dig

 • Du ska visa att du kan återberätta en del av det du hört av en text.

 • Du ska redovisa för klassen ett arbete du gjort. Du väljer själv vad och hur.

 • Du ska visa att du kan ställa relevanta frågor och svara på frågor på samling och på lektionerna .
 • Du ska visa att du förstår/känner igen några känslouttryck som vi jobbat med. 
 • Du skall visa att du kan skriva ditt namn och några ord på dator, ipad, tobii eller med penna.
 • Du skall visa att du kan läsa/känna igen några bokstäver, ord, ordbilder, bilder, siffror och tecken.

   

Du kommer att få visa det du lärt dig genom att du får använda det kommunikationsätt (AKK-alternativ kompletterande kommunikation )som passar just dig. Du kan använda tal, tecken, bilder, ipad, dator, tobii och symboler.

Undervisning:

Undervisning , så här kommer vi att jobba på lektionerna

 • Vi kommer att jobba med hur du kan redovisa det du lärt dig på det sätt som passar dig.
 • Vi kommer att försöka förtydliga för dig vad det är du ska lära dig och varför.

 

 • Du kommer att få lyssna på en text och sedan återberätta det du hört.

 • Du kommer att få välja ett arbete inom "våren" som du kommer att jobba med i vår. Du kommer sedan att få redovisa det för klassen.

 • Du kommer att jobba med att känna igen och förstå olika känslor och känslouttryck. Vi kommer att jobba med glad, ledsen, förvånad, arg, ont, besviken, tycker om och tycker inte om, känns bra och känns inte bra. Detta gör vi bla med bilder och visar praktiskt för varandra.

 • Du kommer att under samling, lektioner och övrig tid i skolan få träna på att svara på frågor och att ställa frågor.

 • När du jobbar med datorn/ipad/penna/tobii kommer du att skriva ditt namn och andra ord som ligger dig nära. Du kommer att få sätta ihop ord med bokstäver och ljud samt träna på att läsa ordbilder som du känner igen. Du kommer att träna på alfabetet, stora och små bokstäver.

 • Du kommer att arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att använda dator, ipad, storbild, tobii, tecken, tal och bilder.

   

Att kunna kommunicera på något sätt ökar din självkänsla och dina förutsättningar till gemenskap, delaktig i ett socialt sammanhang, möjlighet till att kunna påverka och uttrycka dina behov, känslor och åsikter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9