👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - årskurs 5

Skapad 2017-12-07 08:15 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Bild
Här låter vi oss inspireras av konst i alla former. Bilder har en stor betydelse för oss människor. Vi omges ständigt av bilder som på olika vis berör oss. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är viktiga för att vi ska kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhället. Genom att vi arbetar med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

På bilden kommer vi oftast att arbeta praktiskt. Du kommer att få rita och måla och prova på olika tekniker. Ibland kommer vi att prata om vad bilderna vill säga oss. Du kommer också att lära dig lite om några kända konstnärer och deras måleri.

Mål

Du ska:

 • kunna berätta något för andra med dina bilder.
 • kunna förstärka det du har skrivit med dina bilder.
 • kunna prova olika arbetssätt och tekniker.
 • kunna prata eller skriva om bilder.
 • känna till några kända konstnärer och deras bildkonst.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta:

 • med olika tekniker t ex teckning, måleri, tryck, collage och bildmontage
 • med olika material t ex papper, lera och mm
 • med att lära oss om några kända konstnärer och deras måleri

Redovisningsform

Presentera dina bilder på olika teman gjorda med olika tekniker. Illustrationer till olika temaarbeten. Kunna beskriva dina egna bilder och hur du arbetat med dessa. Kunna ge respons till dina kamrater på deras bilder.

Bedömning

Du kommer fortlöpande att bli bedömd i hur väl du:

 • är delaktig i genomgångar och följer med och deltar i resonemang
 • tar ansvar för din inlärning och visar både noggrannhet och förmåga
 • kan ge respons till dina kamrater
 • kan berätta om dina bilder och förklara hur du gjorde

Reflektion

Du kommer att få reflektera över din inlärning vid slutet av ett arbetsområde genom att besvara följande frågor.

 • Vilken bild är du mest nöjd med?
 • Varför tycker du att just den bilden är bra?
 • Berätta något om någon känd konstnär.

Lärarens del

Övergripande mål och riktlinjer

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6