👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2017-12-07 08:18 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Fysik
Vad är energi egentligen? Vad behöver vi energi för och var får vi det ifrån? Dessa och flera andra frågor kommer vi att arbeta med i detta arbetsområde.

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Det här arbetsområdet kommer att handla om energi. Ni kommer att få lära er om olika energiformer, energiomvandlingar och energikällor. Ni kommer att få göra experiment och grupparbeten. Vi kommer att samtala kring vad vi använder energi till och hur man kan utvinna elektricitet från olika energikällor. Ni kommer också att få diskutera vilka energikällor är bra för miljön och hur vi kan spara på de resurser vi har. Den sista delen i arbetsområdet kommer att handla om elektricitet, ni kommer då att få göra några olika experiment med elektricitet och även att få rita kopplingsscheman. 

Elevens mål

Ni ska kunna:

 • använda och förstå de begrepp vi använt i arbetsområdet
 • berätta om olika energiformer
 • föra en diskussion kring fördelar och nackdelar med användning av olika energikällor
 • förklara hur el kan utvinnas från olika energikällor

Arbetssätt/Undervisning

 • diskussioner och samtal
 • grupparbete
 • förklarande filmer och bilder som komplement till lärarens genomgångar
 • experiment och dokumentation

Bedömning

Ni kommer att bedömas kontinuerligt baserat på deltagande och presterande under lektionerna

Reflektion

I slutet av vissa lektioner reflekterar vi över lektionens innehåll och vilka slutsatser vi har kunnat dra av det som tagits upp

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6