👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i vår närmiljö.

Skapad 2017-12-07 08:34 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Arbeta med böcker, hur de ser ut, görs samt vad de innehåller. Skapa
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen Svenska
Vi tittar på vår närmiljö, hur ser miljön ut, med olika växter och djur. Hur anpassar sig växterna och djuren efter de olika årstiderna.

Innehåll

Skolans syfte och mål

Att utveckla sin förmåga att kunna jämföra och reflektera över olika mönster i naturen.

Att utveckla sin förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning både enskilt och tillsammans med andra.

 

Centralt innehåll = Det här ska du lära dig att

- kunna sortera några olika djur och växter i närmiljön.

- Känna igen några träd och veta vad som händer med träden under de olika årstiderna. 

- Kunna några djur i närmiljön, och hur de lever och övervintrar.  

-Livscykler hos några djur och växter.

 

Arbetssätt

- Genomgångar både i grupp och enskilt 

- Diskussioner, reflektioner tillsammans

- Arbeta självständigt och tillsammans med andra

- Titta på film 

- Läsa faktatexter

- Göra olika undersökningar

- Skriva faktatexter

- Redovisa

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- Delta i diskussioner.

- Vara aktiv vid praktiska uppgifter.

- Delta i genomgångar under arbetets gång.

- Hur väl du kan berätta om vad du lärt dig.

- Hur väl du arbetar med dina uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • .
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  4-6