👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag läser en bok

Skapad 2017-12-07 08:54 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med kapitel två i läroboken "Fördel". I det här kapitlet får du lära dig * klockan * vad olika ämnen heter i skolan * att tala om vad någon gör (verb) * att ställa frågor och svara * att läsa ett schema

Innehåll

Så här arbetar vi:

* Vi läser texterna tillsammans

* Vi diskuterar de olika texterna

* Vi lär oss nya ord och hur man stavar dem.

* Vi tittar på film som handlar om verb och hur de ska användas

* Vi tränar olika dialoger tillsammans

* Vi arbetar med uppgifterna i övningsboken

* Vi läser en bok tillsammans

 

Du visar att du kan genom att:

delta i diskussioner och samtal

vara aktiv i olika grupparbeten

göra diktamen

Göra ett prov när kapitlet är klart

 

Uppgifter

 • Vad gör Zlatan?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Jag läser en bok

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven kan klockan Eleven kan säga vad olika ämnen i skolan heter Eleven kan 10 stycken vanliga verb Eleven kan ställa några vanliga frågor samt svara på dem Eleven kan läsa och förstå ett schema Eleven vet vad ordet titel och författare betyder. Eleven kan berätta i stora drag vad en bok handlar om
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1