👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia år 8

Skapad 2017-12-07 08:58 i Torpskolan Lerum
Vi tittar på och pratar om olika bilder som propaganda- nöjes- nyhets- reklambilder och om identitet. Vi kommer att arbeta både på so, svenska och bildlektionerna
Grundskola 8 Samhällskunskap Bild
Vi pratar om och tittar på olika typer av massmediabilder. Uppgiften består av en gruppuppgift: gruppen kommer få en bestämd kategori, propaganda, nöje, reklam eller nyhetsbild tilldelad. Gruppen ska spela in redovisningen.

Innehåll

Introduktion

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkomunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla, förståelse för att kommunicera med bilder, sin kreativitet och sin bildskapande förmåga.

Vi pratar om och tittar på olika typer av massmediabilder.

Gruppuppgift: gruppen kommer få en bestämd kategori, propaganda, nöje, reklam eller nyhetsbild tilldelad. gruppen bestämmer sedan redovisningssätt, film ( redovisa genom ett nyhetsprogram, talkshow, reklamfilm, propaganda film etc) eller spela in redovisningen.

 
  •  

Grupparbete:

 • Ni kommer att få en kategori tilldelat er grupp, nöjes, reklam, propaganda eller nyhetsbilden
• Ni ska beskriva och förklara den tilldelade kategorin
• Diskutera och ta reda på fakta, Skriv ner vad gruppen kommer fram till. Hela gruppen ska kunna redovisa.
• I er redovisning ska ni även ha med; Vad finns det för regler för att få använda andras bilder? Vilka rättigheter och skyldigheter har man som användare och sändare? Hur långt kan man gå med yttrandefriheten och individens integritet i media?
• Redovisningsform: Ni får välja om ni vill göra en kort film eller inspelad redovisning om den kategori ni fått.