👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa romanen Pojkarna

Skapad 2017-12-07 09:25 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna ska läsa romanen Pojkarna och skriva en bokrecension.

Innehåll

Bokrecension Pojkarna

 

Ni ska läsa Jessica Schiefauers roman Pojkarna och se filmen med samma titel. Romanen utkom 2011 och fick stor uppmärksamhet och tilldelades Augustpriset.

 

Pojkarna.jpg

 

Boken

 

Den här delen ska du besvara skriftligt. Den behandlar ämnen som identitet, mobbning och skällsord. Besvara följande frågor så utförligt du kan med hela meningar. Ge exempel från boken med hjälp av citat och sidhänvisningar.

 

Exempel: Kim utbrister till en gymnastiklärare: ”Va fan, nu vaknar du eller? (s. 56)”.

 

På spaning efter identitet

 

 • I romanen utsätts flickorna för pennalism. Hur reagerar Kim, Momo och Bella på detta? Kan kill-identiteter erbjuda dem något i en utsatt situation? Varför? Varför inte? Kan ett utanförskap också vara stärkande? I så fall, på vilket sätt?

 

 • Kim, Momo och Bella är ofta i och runt växthuset. Vad kan detta växthus symbolisera?

 

 • De tre vännerna dricker av en blommas nektar och förvandlas. Hur tänker du kring denna förvandling? Är den på riktigt eller symbolisk? Och vad betyder denna förvandling för de tre vännerna? Hur gestaltas förvandlingen i boken?

 

Mobbning

 

 • Framgår det solklart varför trion blir så mobbad? Finns det något i deras agerande som omgivningen kan tänkas reta upp sig på? Eller är allt bara märkligt?

 

Skällsord

 

 • ”Fulfitta” är ett nedsättande ord som tjejerna får utstå. Hur kommer det sig att benämningen av det kvinnliga könet blivit ett skällsord? Vad betyder det för dig som är kille? För dig som är tjej? Har uttryck som fitta, hora mm blivit så vanliga att de mist sin laddning? Vad tänker du om det? Går det att ändra? Vad händer om tjejer skriker ”fulkuk”? Vilka blir konsekvenserna?

 

Författaren

 

 • Den här romanen är skriven av författaren Jessica Schiefauer. Ta reda på lite fakta om henne genom att söka på internet. Förklara sedan vilka kopplingar ni kan dra mellan verket och författaren. På vilket sätt påverkas romanen av författarens bakgrund och liv?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

F
E
D
C
B
A
Läsa med flyt
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.