👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textsamtal

Skapad 2017-12-07 09:41 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde ska du träna och visa din förmåga att föra fram budskap, åsikter och diskutera innehåll i olika texter. Fokuserar på presentera - leda diskussion - delta i diskussion.

Innehåll

 

Pedagogisk planering; Textsamtal

 

 Mål:

- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.                        Ur: Lgr 11

 

 Centralt innehåll

 

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta vad som sagts.

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.                                                                                Ur: Lgr 11

 

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig)

Du ska kunna presentera en på förhand given text, leda en diskussion samt delta aktivt i en diskussion.

 

Arbetsområdets innehåll:

Du kommer under terminen att arbeta med olika texter. Till dessa texter kommer du att arbeta med olika uppgifter som bearbetar innehållet genom textsamtal i olika former och konstellationer.

 

Metod:

Du kommer att arbeta muntligt, både i grupp och enskilt. Arbetet bygger på ”samtal om text”.

 

Examination:

Arbetsområdet examineras genom textsamtal där eleven i grupp ska förbereda sig med en text och därefter presentera, leda en diskussion samt delta i diskussion. Samtalet kommer att spelas in för bedömning av läraren.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Examination; Muntligt samtal ht år 8

Matriser

Sv
Textsamtal

E
C
A
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.