Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslouttryck ur filmens värld. Uppgift i lufttorkande lera.

Skapad 2017-12-07 10:02 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
3-dim uppgift, blandteknik, inspiration från film.
Gymnasieskola Bild
Förskräckt, elak, hungrig, fnittrig, spänd, förälskad, rädd, sprudlande lycklig. I filmens värld finns många känslor. I den här uppgiften utforskar du känslouttryck med hjälp av lufttorkande lera.

Innehåll

Syftet med den här uppgiften är att du ska få utforska de känslor vi visar via ansiktet. 

Genom att med hjälp av lufttorkande lera bygga en ansikte som visar en känsla tränar du på att använda leran som material samtidigt som du undersöker vad som gör att en känsla framträder i ett avbildande konstverk/en skulptur. Vad gör att vi uppfattas som arga, ledsna, glada osv? 

Du hämtar din inspiration från filmens värld. Vilken film/genre väljer du själv. Vill du göra ett argt skräckansikte? Ett trött fantasyansikte? Ett förälskat ansikte med inspiration från hungergames? Du väljer!

 

I den här uppgiften går vi igenom stegen:

- Känslouttryck, vad är det som gör att vi tolkar in en känsla när vi tittar på ett ansikte? 

- Inhämtning av inspiration. (Du använder dig av inspiration från filmer)

- Skiss (Du gör en skiss på papper över hur du vill att ditt ansiktsuttryck ska se ut )

-Formgivning (du formar och "bygger upp" ditt leransikte så att det tydligt visar den känsla du valt.)

-Färgblandning och måleri (Du blandar färger och applicerar dem så att de passar och framhäver det känslouttryck du valt.)

- Analys (du gör en analys av någon annans skulptur utifrån begreppen denotation och konnotation).

 

 

Uppgiften är att göra ett leransikte som visar en känsla. Ansiktet ska gå att koppla till en film.

Du använder dig av filmkaraktärer, filmer och bilder på ansikten som inspiration och gör en skiss för att hitta ditt eget uttryck.

Du använder lufttorkande lera för att bygga upp ansiktet och ansiktets former. När leran torkat målas ansiktet med akrylfärg och monteras på en "sköld" i kartong. Vill du kan du tillföra hår, textil och andra material. Detta kallas blandteknik.

 

Du har åtta tillfällen på dig att färdigställa din skulptur.

 

 

Bedömning

 

 

 

Vi berör /jag bedömmer

 

-Hur du hanterar med material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

 

-Hur du identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver vad som kännetecknar de olika genrerna.

 

-Hur du använder dig av leran och med den löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar samt använder dig av inspirationskällor från filmens värld. Jag tittar också på hur du dokumenterar din process,

 

 

Lycka till!

 

 

 

  

 

  

Uppgifter

 • Reflektionsfrågor/bildanalys kring arbetet "Känslouttryck från filmens värld."

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  Bil  -
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
  Bil  -
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
  Bil  -
 • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
  Bil  -
 • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
  Bil  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  A
 • Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  C
 • I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
  Bil  A
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
  Bil  C
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
  Bil  E
 • Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  A
 • Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  C
 • Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  E
 • Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika genrerna.
  Bil  A
 • Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
  Bil  C
 • Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
  Bil  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: