👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

APL

Skapad 2017-12-07 10:28 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola
APL är en del av kursen och ett tillfälle att binda ihop teori och praktik

Innehåll

Mål -  

  • Planera och utföra i samråd med handledare egna arbetsinsatser.

  • Utföra medicintekniska uppgifter samt vård- och omsorgsuppgifter i samråd med handledare.

  • Uppmärksamma förändringar och symtom i människors hälsotillstånd och rapportera och dokumentera i samråd med handledare

  • Följa lagar och bestämmelser

  • Bemöta, kommunicera och samarbeta med andra. Inspirera och motivera patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård

 

Undervisning - APL-perioden i denna kurs löper under HT/VT 17-18

 

Bedömning - Bedömningen sker löpande genom formativa trepartssamtal på din APL-plats

Matriser

Hemsjukvård

E
C
A
Utföra
Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens,Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
utför eleven i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter i patientens hem. Arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat utifrån gjord vårdplanering.
utför eleven efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter i patientens hem. Arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat utifrån gjord vårdplanering
utför eleven efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter i patientens hem.
Utföra, beskriva
System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven i samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
Beskriva, utföra
Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer.Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer.Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar.Dessutom inspirerar och motiverar eleven med säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
beskriva
Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.