👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2017-12-07 10:47 i Regnbågsskolan Gullspång
Hållbarutveckling
Grundskola 4 Fysik Kemi Biologi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. .

Innehåll

SYFTE

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

MÅL

Vi kommer att analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i de nordiska länderna.

Vi kommer att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring hållbar utveckling.

FRÅGESTÄLLNINGAR

Varför är det så, just här?

Vad ser vi för hot mot en hållbar utveckling?

Vad ser vi för möjligheter till hållbara lösningar?

ARBETSSÄTT

Arbetsområdet utgår från URs programserie Prylar -  I anslutning till varje avsnitt fördjupar vi oss i den livsmiljö huvudpersonerna . Vi kommer att träna vår analytiska förmåga med hjälp av "öppna frågor" som vi sedan diskuterar och utvecklar tillsammans i gruppen.

 

 

BEDÖMNINGSUPPGIFTER

Du får möjlighet att visa dina analytiska förmågor då du arbetar med uppgifterna på Unikum.

 

 

Uppgifter

  • Hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
    Gr lgr11
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
    Gr lgr11
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
    Gr lgr11

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling

Hållbar utveckling
miljöetiska val och prioriteringar
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.