👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden år 5

Skapad 2017-12-07 10:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi gör en kort resa tillbaka till medeltiden för att repetera, innan vi läser om den nya tiden och Vasatiden. Då ska vi arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Konkretisering av målen
Du ska känna till Gustav Vasa och hans liv, Stockholms blodbad, Martin Luther, tronföljd och kunna koppla det till vårt samhälle idag.
Du ska känna till var människor bodde och hur de kunde livnära sig.
Genomförande
Vi kommer att läsa och sammanfatta texter i historiaboken. 
Vi kommer att se på filmer, läsa berättelser och diskutera tillsammans.
Arbeta med instuderingsfrågor.
Vi kommer även använda oss av drama och teater.
Dokumentation och bedömning
Efter avslutat område ska du:
- ha kunskaper om olika händelser och personer från Vasatiden.
- kunna diskutera hur och varför samhället förändras, vad människor gör och hur de levde.
- kunna använda dig av några historiska begrepp när du diskuterar och redogör om Vasatiden.