👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerbäck Ma ht-17 åk 8 Algebra

Skapad 2017-12-07 11:18 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Mål

Metod
Jag skall bli bättre på att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Problemlösning
Jag ska bli bättre på att välja och använda strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.föra och följa matematiska resonemang

Kommunikation
Jag ska bli bättre på att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer.

Genomförande

Arbetet genomförs som enskilt arbete, par- och grupparbete. Under arbetet kommer har vi genomgångar där vi går igenom nya moment.  

Kursplanemål

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar och följa matematiska resonemang.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

 

 

Matriser

Ma
Lerbäck Ma ht-17 åk 8 Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matematiska metoder
Kan välja och använda fungerande metoder för att lösa uppgifter och komma fram till rätt resultat. Exempel: Jag kan på något sätt lösa ekvationer av typen: 2x+3=9. Jag kan förenkla uttryck med parenteser som tex. 4a - (2a - 4)
Kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att lösa uppgifter och komma fram till rätt resultat. Exempel: Jag kan med lämplig metod lösa ekvationer med sammansatta uttryck och parenteser som tex. 4(x - 8) = 2(x +3)
Kan välja, värdera och använda effektiva metoder för att lösa uppgifter och komma fram till rätt resultat. Exempel: Jag kan lösa ekvationer med sammansatta uttryck med parenteser och flera negativa tal som tex.3(x - 2)-1,5(2x - 4)= 50(0,1x +2)
Problemlösning
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Jag kan lösa uppgifter liknande “Du har två olika tal. Ett tal är 18 större än det andra talet. Summan av talen är 32. Vilka är talen?”
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: Jag kan lösa uppgifter liknande “Summan av tre på varandra följande jämna tal är 2058. Vilka är talen?"
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Exempel: Jag kan lösa uppgifter liknande “Summan av två tal är 15. Om man tar 3/4 av det ena talet och adderar med 2/3 av det andra så får man summan 10,5. Vilka är de två talen?”
Ny aspekt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och algebraiska uttryck med viss anpassning till syfte och sammanhang. Exempel: Jag visar hur jag har löst uppgifter och min redovisning är begriplig och möjlig att följa.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och algebraiska uttryck med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Exempel: Jag gör en klar och tydlig redovisning och det matematiska språket är acceptabelt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och algebraiska uttryck med god anpassning till syfte och sammanhang. Exempel: Min redovisning är välstrukturerad och tydlig och det matematiska språket och terminologin är relevant.