👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik

Skapad 2017-12-07 12:33 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Hur lär du dig egentligen saker? Hur lär du dig bäst? Nu ska du få tips och goda råd kring studieteknik.

Innehåll

Utgångspunkt

Du ska tro på dig själv!

Du ska känna till att det finns olika sätt att lära in saker på.

Du ska kunna arbeta självständigt.

Du ska ta ansvar för dina studier.

 

Konkretisering av målen

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du har förmåga att:

- du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter

- du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning

- du kommentera innehållet på ett ganska bra sätt

- du kan söka och sätta ihop information från några källor

 

 

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du har förmåga att:

- du har bra läsförståelse när du läser olika texter

- du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning

- du kommentera innehållet på ett bra sätt

- du kan söka och sätta ihop information från några källor

.

 


Genomförande

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter där vi hjälps åt att plocka ut stödord och nyckelmeningar. Ni ska sammanfatta dessa

texter med hjälp av stödorden. Vi kommer att titta på film om studieteknik. Ni ska berätta om något intresse med hjälp av

tankekartor/stödord.

 

Dokumentation och bedömning

Jag bedömer hur du väljer ut stödord, nyckelmeningar mm i en text och hur din sammanfattning blir. Jag bedömer din redovisning som du gör

med hjälp av tankekartor/stödord.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6