👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ice Age HT17

Skapad 2017-12-07 13:30 i Nolhagaskolan Alingsås
Vi tittar på filmen Ice Age och utifrån den diskuterar vi kring relationer och innehåll i filmen. Efter att ha sett filmen väljer du en skrivuppgift som du arbetar med individuellt och där du visar att du kan förstå, reflektera över det du hört och sett i filmen.
Grundskola 7 Engelska
Genom filmen tränar vi på att förstå när engelska talas med olika "dialekt". Vi tränar också på att diskutera och reflektera över budskap, symboler och innehåll.

Innehåll

Mål - kunskapskrav

Förförståelse

För att kunna förstå filmen bättre börja vi med att prata om vad vi vet om istiden och filmen sdan tidigare.

 

Detta tränar vi på

 

 • att lyssna på och förstå amerikansk (även dialektal) engelska

 • att muntligt diskutera och reflektera runt filmen

 • att skriva om filmen och reflektera över det du har sett

 • att bli bättre på att skriva en bra redovisning med ett bra språk med egna reflektioner och jämförelser.

 • att bli bättre på att diskutera och ta del av andras åsikter

 

Uppgift och Bedömning

 

Bedömningen grundar sig på hur väl du kan berätta, diskutera och reflektera kring olika teman i filmen:

 

Skriftligt: Du skriver en redovisning om filmen enligt förslagen nedan.

 

 

 E:

Du kan återberätta handlingen skriftligt och muntligt på ett förståeligt sätt med enkla reflektioner.

 

C:

Du har även med mer utvecklade reflektioner runt det du talar/skriver om. Den vanligaste grammatiken har du klarat att skriva rätt. Du kan berätta bra och ledigt.

 

A:

Du drar även bra och nya slutsatser av det du har lärt dig. Du har djupare reflektioner och kan jämföra ämnet med annat du känner till. Din engelska är nästan felfri och du kan använda svårare ord och grammatik på ett bra sätt.

 

Skrivuppgift

After having watched the film, prepare yourself for your essay. Some examples what to discuss are here below:

 

EASY:

 • Retell / write a summary of the film
 • Write a different ending to the film
 • Write a new story where the film stops

 

MEDIUM: (Think about the film in some different ways and write down your positive and negative reflections)

 • Interview one of the characters in the film
 • Write a letter to one character in the film

 

ADVANCED: (Write about your reflections and draw e.g. new conclusions)

 • Write the story, but from one of the people’s point of view.

(The characters, the “voices”, the animators etc.)

 • Discuss certain topics that the film wants to bring up, e.g. relations.

(What is the purpose with the film, do you think?)

 • Compare the film to other films or books that deal with almost the ”same” subject(s).
 • Write about the relations in the film and give your opinion/thoughts about what happens and give some advice/solutions to the people/animals involved.
 • Write about the symbolism and allusions in the film.

 

Uppgifter

 • Ice Age 1 - inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
ENG skriftlig produktion

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KUNNA FORMULERA SIG
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
GÖRA FÖRBÄTTRINGAR
enkla
välgrundade
välgrundade
UTTRYCKA SIG
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
tydligt och med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
DISKUTERAR INNEHÅLLET
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
GÖRA JÄMFÖRELESER
med egna erfarenheter och kunskaper
enkla
välutvecklade
välutvecklade och nyanserade