👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn som far illa- Pedagogiskt arbete

Skapad 2017-12-07 13:35 i Campus Futura VUX Tanum
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete
Hur upptäcker vi om ett barn far illa? Vad ska vi göra åt det?

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Du ska känna dig säkrare på att upptäcka barn som far illa och veta vad du kan göra för att hjälpa. 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

V 4-6

Genom undervisning, diskussioner, filmer och teori går vi igenom fysisk misshandel, psykisk misshandel, försummelse, sexuella övergrepp och könsstympning. 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning sker genom diskussioner i klassen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
  Peg  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Peg  -
 • Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna.
  Peg  -
 • Förebyggande arbete för barnsäkerhet samt åtgärder vid barnolycksfall.
  Peg  -
 • Yrkesroll och ledarskap.
  Peg  -
 • Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter samt med föräldrar.
  Peg  -

Matriser

Peg
Pedagogiskt arbete

Nivå 1
Detta krävs för att du ska få E
Nivå 2
Detta krävs för att du ska få C
Nivå 3
Detta krävs för att du ska få A
Använda centrala begrepp
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Söka information
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Lagar
Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Dokumentera
Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp
Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.