👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 1-3

Skapad 2017-12-07 14:02 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Planering över ämnet bild i år 1-3.
Grundskola 1 – 3 Bild
Berätta, avbilda, kommunicera. Tillsammans ska vi lära genom skapande verksamhet.

Innehåll

Denna planering beskriver vad du kommer få möjlighet till i ämnet bild under år 1-3. Det framgår vad som förväntas av dig och vad vi strävar mot för mål och kunskapskrav.

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • se korta filmklipp
 • diskutera
 • besöka platser
 • göra enkla undersökningar

Bedömning

De kunskapskrav som vi arbetar mot är de lägst godtagbara kunskapskraven för år 6, vi strävar dit och det förväntas därav inte att du skall uppfylla dem när du slutar årskurs 3.

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Diskussioner
 • Aktivt deltagande
 • Genomförande av uppgifter
 • Grupparbete

Förmågorna

Analysförmåga

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar. Kunna förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, liksom för- och nackdelar.

Kommuniktiv förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga

Kunna tolka, värdera, ha omdömen om och reflektera kring. Lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild år 1-3

Hållplats 1
Hållplats 2
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
Begreppsförmåga & Kommunikativ förmåga
Skapa berättande bilder.
Jag kan, med hjälp av någon, skapa bilder som berättar något.
Jag kan oftast skapa bilder som berättar något, men behöver ibland hjälp med förslag.
Jag kan skapa bilder som berättar något.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Procedurförmåga
Skapa bilder med hjälp av olika tekniker, verktyg och material.
Jag behöver någon som visar mig olika tekniker, verktyg och material.
Jag kan några tekniker, verktyg och material och ska fortsätta lära mig några till.
Jag kan använda några olika tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt
Procedurförmåga & Metakognitiv förmåga
Undersöka och visa olika ämnesområden med bilder.
Jag kan, med hjälp av någon, skapa bilder på olika sätt utifrån innehållet.
Jag kan oftast skapa bilder på olika sätt utifrån innehållet, men behöver ibland hjälp med förslag.
Jag kan skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder och bakgrunder.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
Kommunikativ förmåga & Analysförmåga
Analysera uttryck, innehåll och funktioner i bilder från förr och nu.
Jag kan, med hjälp av någon, berätta om bilder från förr och nu.
Jag kan oftast berätta om bilder från förr och nu, men behöver ibland hjälp.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om bilder från förr och nu.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.