👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekens betydelse - Pedagogiskt arbete

Skapad 2017-12-07 14:09 i Campus Futura VUX Tanum
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete
Vad är lek och vad betyder den för barns lärande?

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Du ska få en djupare insikt i lekens betydelse för barn och deras utveckling

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

V 13-15

Genom teori, film och diskussioner får vi mer kunskap om lek.

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning sker via diskussioner i klassen, vilket betyg du får beror på hur utförligt och nyanserat du diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
  Peg  -
 • Lekens betydelse för barns lärande och växande.
  Peg  -
 • Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.
  Peg  -
 • Yrkesroll och ledarskap.
  Peg  -

Matriser

Peg
Pedagogiskt arbete

Nivå 1
Detta krävs för att du ska få E
Nivå 2
Detta krävs för att du ska få C
Nivå 3
Detta krävs för att du ska få A
Använda centrala begrepp
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.