👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner - ett tema i teknik ht -17

Skapad 2017-12-07 14:18 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Teknik Svenska Svenska som andraspråk
Människan har i alla tider försökt hitta hjälpmedel för att arbetet ska bli lättare. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om "enkla maskiner".

Innehåll

Målet med  undervisningen är att utveckla förmågan att...

undersöka och förstå hur några vardagsnära föremål fungerar.

Hur ska vi arbeta?

 • delta i samtal och diskussioner om enkla maskiner
 • undersöka, experimentera och diskutera enkla maskiner och hur de används i vardagen
 • kunna nämna några föremål där de olika maskinerna används
 • titta på filmer som handlar om enkla maskiner

 

Vad arbetar vi med?

Du kommer att få lära dig om:

Blocket
Kilen
Hävstången
Lutande planet
Skruven 
Hjulet            

                                                                                                                                                                                             
Du kommer att få fundera över föremål du kan hitta hemma och i skolan där någon av de enkla maskinerna används. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och utföra experiment för att förstå maskinernas funktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Sv Tk SvA
Teknik Enkla maskiner

Teknik

På väg att uppnå
Uppnått
Enkla maskiner
Kunna ge exempel på någon enkel maskin och dess funktion.