👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - flytta

Skapad 2017-12-07 14:28 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Mall för planering och matris med koppling till Lgr11 och förmågorna.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Varför flyttar vi? Vad behöver vi för att må bra där vi bor?

Innehåll

Under detta arbete om att flytta, kommer vi lära oss mer om: Vilka kan konsekvenserna vara till att vi flyttar? Vad behöver jag för att må bra där jag bor? Vilka platser kan man bo på? Vilka är fördelarna och nackdelarna av att bo på en plats?

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • läsa texter och diskutera innehållet
 • tankekartor
 • arbeta med uppgifter

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • diskussioner
 • aktivt deltagande
 • grupparbete
 • enskilda uppgifter

Förmågorna

Analysförmåga

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar. Kunna förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, liksom för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3

Matriser

SO
SO - flytta

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Kommunikativ förmåga
Kommunikation
Du deltar sparsamt i diskussioner.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du formulerar egna tankar, frågor och uttrycker dina åsikter.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionerna genom att formulera egna tankar och frågor om ämnet.
Procedurförmåga
Uppgifter
Du kan till viss del genomföra uppgifter inom området genom att söka information.
Du genomför uppgifter inom området genom att söka information.
Du genomför uppgifter inom området genom att söka information och granska den kritiskt.
Analysförmågan
Analysera
Du kan till viss del ge exempel på olika orsaker till flytt.
Du kan ge exempel på olika orsaker till flytt samt till viss del förklara fördelar och nackdelar av att bo på olika platser.
Du kan ge exempel på olika orsaker till flytt samt förklara fördelar och nackdelar av att bo på olika platser.