👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - yrken

Skapad 2017-12-07 14:35 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Mall för planering och matris med koppling till Lgr11 och förmågorna.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad finns det för yrken i mitt närområde? Vad kan man arbeta med/som?

Innehåll

Under detta arbete kommer du få lära dig mer om olika yrken som finns i ditt närområde. Vilka arbetsområde finns det inom olika yrken?

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • intervjuer
 • samla fakta
 • redovisningar
 • diskutera kring området
 • besöka olika platser i närområdet

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • collage
 • diskussioner
 • aktivt deltagande
 • grupparbete

Förmågorna

Kommunikativ förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3

Matriser

SO
SO - yrken

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Begreppslig förmåga
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara några olika yrken.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara flera olika yrken.
Du har goda kunskaper. Du visar att du förstår och kan förklara olika yrken. Du kan självständigt nämna olika yrken.
Kommunikativ förmåga
Kommunikation
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du formulerar egna tankar, frågor och uttrycker dina åsikter.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionerna genom att formulera egna tankar och frågor om ämnet.
Procedurförmåga
Uppgifter
Du kan till viss del genomföra enkla uppgifter genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla uppgifter genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra uppgifter i grupp och enskilt och föra arbetet framåt.
Procedurförmåga
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en instruktion/mall.
Du gör tydliga dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en instruktion/mall.
Du gör stukturerade och tydliga dokumentationer av dina undersökningar.