👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft och friktion åk 1

Skapad 2017-12-07 14:36 i Hamburgsundskolan Tanum
Friktion och tyngdkraft åk 2
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Ett arbete om tyngdkraft och friktion utifrån ett barnperspektiv. Vad betyder dessa begrepp, var finns de i vår närmiljö. Detta arbete förklarar begreppen och väcker intresset för fysik runt omkring oss.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

 • Du känner till vad begreppet tyngdkraft är och vet vad det betyder
 • Du undersöker hur snabbt olika föremål faller till marken och förstår varför (tyngdkraft= gravitation)
 • Du känner till ordet friktion och vet vad det betyder.
 • Du undersöker hur olika föremål glider på olika underlag.
 • Du undersöker hur stadigt olika föremål står och förstår varför (jämvikt+balans). 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer få:

 • genomgångar
 • se på film
 • göra experiment
 • dokumentera resultat
 • redovisa för klassen 
 • Skriva om begreppen i din NO-bok

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Redovisning sker dels i din NO-bok och dels genom att du är aktiv i de samtal och experiment som du deltar i.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3

Matriser

NO
Friktion, tyngdkraft, jämvikt, tyngdpunkt

Rubrik 1

Jag kan till viss del
Jag har godtagbara kunskaper om detta
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta
Aspekt 1
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag håller på att lära mig samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag kan samtala en hel del om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag har koll på hur jag samtalar om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Aspekt 2
Eleven använder ämnesspecifika ord och begrepp för att beskriva tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Jag håller på att lära mig ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Jag kan använda mig av ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Jag har koll på hur jag använder mig av ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Aspekt 3
Eleven utför olika experiment och redovisar resultatet
Jag utför experiment med viss hjälp enligt instruktioner och med stöd redovisar resultatet
Jag utför experiment utifrån givna instruktioner och kan redovisa resultatet.
Jag utför experiment utifrån givna instruktioner och testar även egna funderingar. Redovisar på ett tydligt sätt resultatet och de egna funderingarna.