👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen år 3 HT 17

Skapad 2017-12-07 14:56 i Njutångers skola Hudiksvall
Vi ska prata om kroppens delar, vad de heter och hur de fungerar.
Grundskola 1 – 3 Biologi NO (år 1-3)
Vi ska prata om kroppens delar, vad de heter och hur de fungerar. Vi kommer också att prata om mat, sömn och hygien för att vi ska må bra. Eleverna ska kunna våra fem sinnen, samt hjärtts och blodets funktion i kroppen.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Eleven ska:
- veta vad hjärtat, lungorna, musklerna, skelettet, hjärnan, magen och tarmarna fungerar.
- förstå hur syn, hörsel, smak, lukt och hörsel fungerar.
- förstå vad det har för betydelse med mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Arbetssätt

Eleverna kommer att:
- titta på bilder/film och själva rita olika kroppsdelar
- få höra om hur kroppen fungerar och själva prata om det i gruppen
- göra olika övningar skriftligt och muntligt som handlar om kroppen.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:
- vara med i samtalen vi har tillsammans
- kunna peka på bilder och på kroppen för att visa var olika kroppsdelar sitter
- svara på frågor om hur kroppen fungerar

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3

Matriser

NO Bi
Människokroppen

nivå 1
.
nivå 2
.
nivå 3
Kroppsdelar och inre organ.
 • NO
 • NO  1-3
Du namnger några kroppsdelar och inre organ.
Du namnger och berättar om några olika kroppsdelar och inre organ och deras placering i kroppen.
Du namnger och berättar om flera olika kroppsdelar och inre organ och kopplar ihop några av dem med vilken funktion de har. Du berättar även kort om på vilket sätt deras funktion är betydelsefull.
Hälsa
 • NO
 • NO  1-3
Du berättar om något som är viktigt för vår hälsa.
Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa.
Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och motivera varför.