👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fartygskatastrofer i historien

Skapad 2017-12-07 14:58 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Historia Svenska
Nu är det dags att vraka bland fakta....Vad hände?, Hur hände det?, Varför hände det?

Innehåll

Mål från Lgr 11 kap. 1 – 2

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Syfte   

·          söka information från olika källor och värdera dessa

           ·          kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 Centralt innehåll:

Svenska: 

  •  Sammanställa information och använda ord och begrepp
  •           Informationssökning i några olika medier och källor te.x. uppslagsböcker och via sökmotorer på internet.
  •           Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Historia

         ·     Hur historiska händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider 

Så här gör vi: Under två hela dagar kommer du att utveckla din procedurförmåga genom att samla fakta och arbeta källkritiskt med RMS Lusitania, SS Hansa Visby, MS Estonia, Regalskeppet Vasa och Regalskeppet Kronan.

Du kommer på egen hand och i grupp att forska om något av de fem fartygens öde och göra en presentation där du träna din kommunikativa förmåga. Du kommer också att utveckla din procedurförmåga genom att planera, söka och samla fakta samt att arbeta källkritiskt.

Tillslut kommer du att jämföra hur de fem fartygskatastroferna har framställts i historien, vad det beror på och varför det skiljer i framställningarna                                    

Du kommer också att träna på att utveckla din analysförmåga genom att svara på de stora frågorna: Vad hände med skeppet?, Hur hände det?, Varför händ det?  Vilka konsekvenser fick det?

 

Din förmåga att:

  •         Söka information visar du genom att svara på de stora frågorna om din
  •         Arbeta källkritiskt visar du genom att resonera om varför den fakta du använt dig av är trovärdig
  •        Sammanställa information visar du genom att redovisa om din fartygskatastrof
  • Tolka spår av historien och resonera om likheter och skillnader i framställningar av historiska händelser visar du genom en diskussion i grupp utifrån ett gemensamt Venndiagram om alla fartygskatastroferna                      

 

Uppgifter

  • Vraka bland Vrak

Matriser

Hi Sv
Fartygskatastrofer i historien

Jag håller på att lära mig
Novis
Gesäll
Mästare
Jag...
söker information Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
söker och sammanställer med stöd information från en källa med stöd.
söker och sammanställer information från en källa.
söker och sammanställer information från flera källor.
söker och sammanställer information från flera olika typer av källor.
Jag...
arbetar källkritiskt för resonemang om informationens användbarhet.
söker med stöd information från en källa och berättar varför den är trovärdig med stöd.
söker information från en källa och berättar varför den är trovärdig
söker information från flera källor och jämför dessa. Du berättar varför de är trovärdiga
söker information från flera källor och jämför dessa. och berättar i flera led varför de är trovärdiga.
Jag....
skriver och redovisar en sammanställning som innehåller beskrivningar egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
kopierar en text som redan finns
skriver en kort faktatext med beskrivningar några egna formuleringar och några begrepp
skriver en längre faktatext med flera egna beskrivningar flera egna formuleringar och flera begrepp
skriver en lång faktatext med många egna beskrivningar många egna formuleringar och många begrepp
Jag...
jämför hur de olika fartygskatastroferna framställs och varför det är skillnader i framställningarna Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
jämför med stöd informationen från katastroferna och kan berätta om någon likhet och skillnad
jämför informationen från katastroferna och kan berätta om någon likhet och skillnad
jämför informationen från katastroferna och kan berätta om flera likheter och skillnader. Jag kan resonera om varför det är skillnader i berättelserna.
jämför informationen från katastroferna och kan berätta om flera likheter och skillnader. Jag kan resonera om varför det är skillnader i berättelserna och gör någon koppling mellan katastroferna