👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla Testamentet, kristendom, islam och judendom

Skapad 2017-12-07 15:00 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 5 Religionskunskap
Vilka likheter och skillnader ser vi mellan kristendom, judendom och islam? Varför ser vår värld ut som den gör med olika krig och motsättningar? Religion påverkar våra värderingar och samhället. Genom kunskap skapar vi förståelse för människors olika sätt att leva.

Innehåll

Utgångspunkt

Alla har mer eller mindre kunskaper kring våra stora religioner. Under dina tidigare skolår har du kommit i kontakt med flera av religionerna. Vi ska fördjupa oss i judendom, kristendom och islam. Du kommer att få påbörja religionsarbetet med att lyssna till olika bibliska berättelser från Gamla Testamentet samt repetera "föreläsningarna" i grupp, i form av ett "grupptest".

 Konkretisering av målen

För godkända kunskaper ska du visa att du: 

- har kunskap om heliga platser, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna, att du kan förklara vad det betyder för människors liv och varför

- kan jämföra de olika religionerna för att se på likheter och skillnader

- kan söka information och visa förståelse för någon religion från olika källor.

För mer än godkända kunskaper ska du visa att du:

- har goda kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna, att du på ett utförligt sätt kan förklara vad det betyder för människornas liv och varför

- kan göra utvecklade jämförelser mellan de olika religionerna för att se på likheter och skillnader

- kan söka information och visa god förståelse för någon religion från flera olika källor.

 Genomförande

Religionsarbetet påbörjas i december och kommer att fortgå fram till sommaren. Pernilla kommer att hålla många "föreläsningar" kring olika områden i de olika religionerna. Vi kommer att läsa i läroboken "Puls historia" och göra instuderingsfrågor. Vi kommer också att titta på filmer om de olika religionerna, ex "Världsreligionerna - en översikt", "Vi tittar på världsreligionerna" och filmer från ex studi.se och so-rummet.se.

 Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom skriftliga prov samt hur aktiv du är på lektionerna och bidrar med dina kunskaper. Proven kommer att få betyg E-A eller F om man inte har tillräckliga kunskaper.

 Utvärdering

I slutet av varje religion kommer du att få självskatta dina kunskaper samt en utvärdering hur du upplevde arbetssättet.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Re  E 6 Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  • Re  E 6 Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  • Re  E 6 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  • Re  C 6 Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  • Re  C 6 Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  • Re  C 6 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  • Re  A 6 Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  • Re  A 6 Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  • Re  A 6 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

 

Matriser

Re
Religion år 6

1
2
3
Grundläggande kunskaper
Heliga platser, heliga rum, levnadsregler Likheter och skillnader mellan religionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband
Religiösa uttryck Centrala tankegångar i religionerna
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på utvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på väl utvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.