👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Global uppvärmning

Skapad 2017-12-07 16:00 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
Varför blir jordens klimat varmare, vad får det för konsekvenser och vad kan vi göra åt det?

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetet med global uppvärmning ska man visa att man kan

 • använda geografiska begrepp med god precision
 • resonera om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra för lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Undervisningen

Vi läser och jobbar med lärobokstext, webbsidor och ser på och diskuterar film. I övningarna ligger fokus på att träna på att utveckla och underbygga förklaringar och resonemang. Eleverna får ta del av hur utvecklade och underbyggda resonemang ser ut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi: Global uppvärmning

-------------------->
-------------------->
-------------------->
Geografiska begrepp
Att använda geografiska begrepp med god precision.
Du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Att resonera om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Att kunna resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra för lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du resonerar i hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar.
Du resonerar i hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar.
Du resonerar i hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.