👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor - pedagogiskt arbete, dramapedagogik

Skapad 2017-12-07 18:31 i Campus Futura VUX Tanum
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete
Hur kan vi arbeta med sagor?

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Få ökad insikt i hur vi kan använda sagor för att gynna barns lärande

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Under vårterminen, när tillfälle ges.

Ni får en artikel att läsa i par. Läs den, prata om den i paret. Vad var intressant? Sammanfatta artikeln och presentera för de andra. Berätta även vad ni tyckte var mest intressant i artikeln. Var det något ni inte håller med om? För vem passar artikeln?

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning görs utifrån er presentation. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Utveckling av fantasi och föreställningsförmåga genom dramapedagogiska övningar.
  Peg  -
 • Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
  Peg  -
 • Lekens betydelse för barns lärande och växande.
  Peg  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Peg  -

Matriser

Peg
Pedagogiskt arbete

Nivå 1
Detta krävs för att du ska få E
Nivå 2
Detta krävs för att du ska få C
Nivå 3
Detta krävs för att du ska få A
Söka information
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
interagera
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Diskutera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Peg
Dramapedagogik

Nivå 1
Detta krävs för att du ska få E
Nivå 2
Detta krävs för att du ska få C
Nivå 3
Detta krävs för att du ska få A
Aspekt 1
Beskriva och redogöra
Eleven beskriver översiktligt dramapedagogiska övningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för betydelsen av dessa i pedagogiska sammanhang.
Eleven beskriver utförligt dramapedagogiska övningar. Dessutom redogör eleven utförligt för betydelsen av dessa i pedagogiska sammanhang.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat dramapedagogiska övningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för betydelsen av dessa i pedagogiska sammanhang.
Ny aspekt
Använder teorin
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Ny aspekt
Interagera och kommunicera
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Dessutom utvärderar eleven övningarna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Dessutom utvärderar eleven övningarna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Dessutom utvärderar eleven övningarna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
Ny aspekt
Diskutera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med dramapedagogiska övningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med dramapedagogiska övningar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med dramapedagogiska övningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.