👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dokumentation och Uppföljning - Pedagogiskt arbete

Skapad 2017-12-07 18:59 i Campus Futura VUX Tanum
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete
Vad är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation?

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Du ska få ökad kunskap i hur förskola/skola kan följa upp, analysera och dokumentera barns lärande och utveckling.

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

V 8

Genom information från skolverket får du fördjupa dig i pedagogisk dokumentation

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning sker utifrån skriftlig inlämning. Ditt betyg beror på hur utförligt och nyanserat du beskriver pedagogisk dokumentation och dina tankar kring det.

Uppgifter

 • Skriftlig inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Peg  -
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
  Peg  -
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
  Peg  -
 • Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.
  Peg  -
 • Yrkesroll och ledarskap.
  Peg  -

Matriser

Peg
Pedagogiskt arbete

Nivå 1
Detta krävs för att du ska få E
Nivå 2
Detta krävs för att du ska få C
Nivå 3
Detta krävs för att du ska få A
Använda centrala begrepp
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Söka information
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Lagar
Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.