👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project; Communication

Skapad 2017-12-08 00:05 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Engelska
This project focusens on communicating skills, in both writing and speaking. Phrases commonly used when meeting people, shopping, eating and travelling.

Innehåll

Pedagogisk planering; Communication

 

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.                                                                                                      Ur: Lgr 11

 

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.                                                                                              Ur: Lgr 11

 

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig)

Du ska efter avslutad ”course” kunna kommunicera muntligt i olika vardagliga situationer dvs veta hur man gör när man tar kontakt, handlar, sitter vid ett matbord/restaurang eller frågar om vägen på engelska.  Du ska känna till och kunna redogöra för vanliga uttryck och fraser som kan användas i dessa situationer.

 

Material:

Det material som du kommer att använda tillhandahålls av läraren i form av ett häfte. I häftet finns alla uppgifter som du under arbetsområdet ska arbeta med.

 

Metod:

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med uppgifter. Stort fokus läggs på att kommunicera muntligt.

 

Examination:

Arbetsområdet kommer att examineras genom olika delmoment som lyfter förmågorna tala och skriva. 

Muntligt – i grupp redovisa en vardaglig situation där olika fraser används samt vara aktiv på lektionerna.               

Ordförråd - prov med de kommunikativa fraser som arbetsområdet arbetat med kring vardagliga situationer.

Kommunikativa strategier - formulering av och anpassning till mottagare i användning av fraser, skriftligt och muntligt.

Uppgifter

 • Prov; Communication and phrases

Matriser

En
Project; Communication

E
C
A
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt