Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, åk 4

Skapad 2017-12-08 07:44 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Engelska
Do you like travelling? Do you like to meet people from other countries? If the answer is yes, you´re going to learn a lot and have lots of fun!. We´re going to practice talking, reading, writing and listening to english.in many different ways. What are we waiting for? Let´s start!!

Innehåll

Detta gör vi:

 • Lyssnar på talad engelska i olika sammanhang.
 • Skriver olika typer av enklare texter.
 • Talar engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, enskilt, tillsammans, sånger osv)
 • Utökar ordförrådet genom att träna in glosor och diskutera det vi läser och skriver.
 • Tränar på hur språket är uppbyggt, grammatiska regler.

Detta kommer jag att bedöma:

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska, åk 4

Träna mer
1
2
3
Förstå engelska texter
Du behöver stöd för att kunna förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Samtala på engelska
Du behöver stöd för att kunna uttrycka dig så att andra förstår. Du får hjälp med ord, fraser och meningar.
Du kan prata med enkla ord, korta fraser och meningar så att någon annan kan förstå.
Du kan prata med enkla ord, längre fraser och meningar så att någon annan kan förstå.
Du kan prata med större ordförråd, längre fraser och meningar och föra samtalet vidare så att någon annan kan förstå.
Förstå talad engelska
Du behöver stöd för att kunna förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Skriva engelska texter
Du behöver stöd för att skriva en engelsk text.
Jag skriver enkla texter med hela meningar
Jag skriver olika slags texter med hela meningar. Jag använder något sambandsord (and, but, because). Jag har en röd tråd och har oftast koll på: am, are, is
Jag skriver olika slags texter med hela meningar och sambandsord (and,but, because). Jag har en röd tråd med tydligt innehåll och har koll på am, are, is och att verben ändrar sig i 3:e person (works)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: