👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsår 17/18 - PP - Läsa, skriva och samtal om olika typer av texter

Skapad 2017-12-08 09:13 i Holstagårdsskolan Helsingborg
+ kopplat till Kunskapsstaden Helsingborgs bedömningsmatris (nr1) För tydligare exempel - se diskussionsunderlagen från Skolverket för resp. ämne.
Grundskola 5 – 6 Svenska
”En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje. Har vi en gång vant oss att hämta vår fröjd och tröst i böckerna, så kan vi inte undvara dem” ( citat av Astrid Lindgren).

Innehåll

Planering för arbetsområde

Under läsåret kommer du att möta olika typer av texter i alla ämnen. Vi kommer att lära oss hur de olika texterna är uppbyggda, hur man skriver olika texter för olika syften och lära oss olika strategier för att läsa olika typer av texter. Vi kommer att utgå från gengrefamiljerna Berättarfamiljen, Faktafamiljen och den Evaluerade familjen (åsikter). 

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla....

 • din förmåga att läsa, lyssna på och skriva olika typer av texter,
 • din förmåga att samtala om texternas innehåll innehåll,
 • din förmåga att förstå texternas budskap budskap,
 • din förmåga att berätta, förklara och utrycka argument så att andra förstår, och
 • kunskaper om texters uppbyggnad och vad de har för syfte. 

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan läsa och skriva genom att någon vuxen på skolan lyssnar när du läser och genom att läsa de texter du skriver och samtala med dig om dem,
 • du kan samtala om olika typer av texter genom att någon vuxen på skolan lyssnar på dig när du pratar med eller berättar för klasskamrater om en text du läst eller lyssnat till,
 • du kan förstå olika texters budskap genom att du på olika sätt får återberätta och samtala om en textens innehåll,
 • du kan berätta en saga från början till slut så att andra förstår genom att någon vuxen på skolan lyssnar på dig, och
 • du kan visa att du vet hur en saga är uppbyggd genom att skriva en saga med början, handling och slut.

Vad ligger till grund för bedömningarna? Hur och när kommer bedömning ske?

Dina egna exempel på olika typer av texter och reflektioner kring det du läst. 

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att lära oss olika lässtrategier genom att läraren visar olika strategier som du sedan själv testar och vidare kommer att använder när så behövs. 

Vi kommer att lära oss hur de olika texterna är uppbyggda.

Vi kommer att lära oss vad olika texter har för syfte. 

Vi kommer att både skriftligt och muntligt reflektera kring vad vi läst individellt, i par, i grupp och helklass.

 

OLIKA TYPER AV TEXTER

Berättarfamiljen: Berättande, återberättande, nyhetsartikel 

Faktafamiljen: Självbiografi, biografi, historiskt händelseförlopp, förklaringar, beskrivningar, instruktioner, labrapporter, rapporter, 

Evaluerande familjen: Argumentationer, diskussioner, recensioner, tolkningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Läsa, skriva och samtal om olika typer av texter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsa med flyt
På väg att ...
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Lärförståelse
På väg att ...
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
På väg att ...
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Sagor
På väg att ...
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
På väg att ...
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
Sagor
På väg att ...
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka, välja ut & sammanställa
På väg att ...
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
På väg att ...
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text & annan estetik
Beskrivande och förklarande text: fakta om en bro
På väg att ...
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
På väg att ...
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
På väg att ...
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
På väg att ...
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.