👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr i tiden och nu

Skapad 2017-12-08 11:33 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Modersmål
Jämföra olika epoker. Hur levde våra förfäder, hur växte föräldrarna upp, hur har vi det idag. Vilka rättigheter har barn idag, hur ser det ut i andra länder och vad vill du förändrar?

Innehåll

Vi kommer under (nästan) varje lektion läsa högt ur boken "Erzähl mal wie es früher war". Därefter kommer vi att jobba med olika uppgifter och teman som följer bokens innehåll.

Eleverna kommer att intervjua sina far-/morföräldrar och föräldrar för att jämföra olika epoker och utvecklingen av olika livsområden.

Vi börjar med att pratar om våra familjer, vem barnen anser som tillhör familjen. Att familjer kan ser olika ut. I det sambandet kommer vi träna på begrepp kring familj.

Vi kommer att pratar om olika högtider så som födelsedagar och jul. Hur det firas i varje familj och hur det firades förr i tiden.

Andra områden vi kommer pratar om och jämföra med varandra är:

 • Hur levde våra förfäder, hur lever vi idag
 • Skola förr och nu
 • Barnens rättigheter
 • Tekniska hjälpmedel
 • Leksaker och fritidsaktiviteter 
 • Jul
 • Semester, resor
 • Sagor och moderna berättelser
 • Natur och miljö
 • bondgård och husdjur

Dessutom kommer vi i september att pratar om valen i Tyskland.

Det temat kommer avslutas ca i mars/april. Därefter kommer vi att läsa gemensamt boken "Der Buchstabenfresser" av Paul Maar. Här kommer vi att jobbar intensivare med rättstavning, meningsbyggnad, ordföljd samt muntligt och skriftligt berättande. 

Syftet är att eleverna:

 • lär sig att familjer kan ser ut på olika sätt, att tiden hur våra förfäder har levt och hur vi lever idag har förändrats och att alla är lika mycket värda oavsett härkomst och familjens konstellation. 
 • utveckla sitt ordförråd
 • uttrycka sig muntligt och skriftligt samt att de lär sig att berätta för andra mottagare 

Parallellt kommer vi att jobba med rättstavning och olika begrepp som förekommer inom temans ramen samt utveckla det tyska skriftspråket samt läskunnighet med arbetsböckerna Mimi (F-klass och årskurs 1) och Karibu (årskurs 2 och 3). 

Eleverna kommer att intervjua föräldrar och släktingar i Tyskland genom att ringa upp dem eller skicka ett brev och ett mejl.

Målet är att eleven lär sig olika begrepp och får en förståelse för tidens förändringar.

Bedömning av elevernas kunskaper och individuell utveckling sker två gånger på höstterminen och en gång på vårterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Matris åk 1 - 6

E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt