Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikmatematik

Skapad 2017-12-08 13:20 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Projekterande arbete med inriktning på musik och matematik.
Förskola
Musik: intryck och uttryck i ett matematiskt sammanhang

Innehåll

Utgångspunkt:
Barnen har under vår inventeringsperiod visat stort intresse för musik, både att spela, lyssna och röra sig till musik. Vi har spelat musik från CD-skivor och radio, tittat på musikvideor på internet och spelat musik på instrument som vi har framme i verksamheten. I början på terminen skapade vi en lärmiljö för musik och dans och denna har vi utvecklat utifrån barnens intresse.

Jag började en kurs i matematik i förskolan under vårterminen och såg en chans att utmana barnens kunskaper i matematik genom musiken.


Utmaning till barnen? Varför?
Kan vi spela högt/starkt? Kan vi spela lågt/svagt? Kan vi spela snabbt/fort? Kan vi spela lugnt/sakta?
Barnen ska få möta dessa motsatsbegrepp med alla sinnen och själva få möjlighet att skapa dem i olika uttryck.

Var? Varför?
Vi kommer vara i musik- och dansrummet främst då det är en plats som är färgad av musik för barnen. Det är också ett rum som det går att stänga dörren till så att vi inte stör andra aktiviteter.

Vilka/vilket material väljer jag?
Trummor för att det är ett instrument som lockar barnen och uppmuntrar dem till att vara kreativa. Vi kommer också använda oss av projiceringar av trumspelande från olika områden i världen och olika genrer.

Mitt bidrag som pedagog?
Jag ska vara en inbjudande och inspirerande medutforskare av matematiken i musiken. Jag och barnen kommer influeras av varandra och de videor och musikstycken vi lyssnar på.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: