Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, mönster och ekvationer

Skapad 2017-12-08 13:23 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik
Under detta arbetsområde ska vi lära oss skriva, tolka och förenkla algebraiska uttryck. Vi kommer också att lära oss upptäcka olika mönster och olika matematiska samband. En sista viktig del i detta avsnitt handlar om att teckna, pröva och lösa ekvationer.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • Kunna skriva och tolka algebraiska uttryck.

 • Kunna upptäcka mönster i talföljder och bilder och kunna beskriva mönster med algebraiska uttryck.

 • Kunna skapa egna och tolka andras mönster.

 • Kunna skriva och förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser.

 • Kunna använda balansmetoden för att lösa ekvationer.
 • Kunna teckna egna ekvationer och pröva lösningar till ekvationer.
 • Kunna använda ekvationer för att lösa problem.

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om dessa begrepp:
algebraiska uttryck, variabel, värde av ett uttryck, mönster, förenkling av ett uttryck, parentes, potens, bas, exponent, parentes, ekvationer, vänsterled, högerled, obekant, balansmetod, antagande

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikationhur du redovisar dina lösningar muntligt och skriftligt
 • Resonemang - Hur du för matematiska diskussioner som rör t ex. metodval och resultatens rimlighet. 
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Hur du använder och förstår matematiska begrepp.
Metoder
Hur du väljer och använder olika metoder för att lösa ett problem.
resonemang
Hur du kan föra matematiska diskussioner som rör t ex. metodval och resultatens rimlighet.
Problemlösning
Hur du tolkar, använder information för att lösa olika problem.
Kommunikation
Hur du redovisar dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: