👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgifter - träning inför np (sva)

Skapad 2017-12-08 13:35 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du att få träna på att skriva olika texttyper. Du kommer även att få ge och ta emot respons av dina kamrater.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att uttrycka dig i skrift och tal
 • Din förmåga att skriva olika texttyper

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att skriva en text utifrån en speciell texttyp
 • Din förmåga att ge respons
 • Din förmåga att ta emot respons och bearbeta din text därefter

Hur ska det bedömas?

 • Du gör skrivuppgiften i np
 • Du ingår i en responsgrupp där din lärare sitter med och lyssnar
 • Du ändrar din text och visar den därefter för din responsgrupp och din lärare

Undervisning och arbetsformer

 • Instruktioner om hur du skriver de olika texterna (uppgiften finns på classroom)
 • Ny responsgrupp när du skriver en ny text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9