👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och kommunikation

Skapad 2017-12-08 15:40 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Kan man tro på allt som skrivs och sägs? I det här arbetsområdet tittar vi på vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och varför de är en viktig del i demokratin. Vi kommer att lära oss granska källor och tittar närmare på reklamens budskap.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Detta arbetsområde ska bidra till att du får en inblick i vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och hur de fungerar. 

Du ska också få tillfälle att reflektera över olika källors påverkan på oss människor samt kunna ta ställning till vilka källor som är trovärdiga eller inte.

 

Arbetets innehåll

 

   •  Vi läser, samtalar om och svarar på frågor till häftet "Kommunikation"

   •  Vi ser på Utbildningsradions Är det sant? om källkritik och diskuterar programmet

     Vi får besök av skolbibliotekarien som berättar varför källkritik är viktigt och hur man kan kolla en källas trovärdighet

     Vi ser filmklipp från månlandningen och försöker utifrån två bloggtexter besvara om vi kan tro på bilderna

   •  Vi tittar närmare på nyheter i olika medier och undersöker vad det är som gör det till en nyhet och hur vi kan veta att det har hänt

    Vi kollar på reklam från förr och nu och undersöker vilka knep som används för att locka oss att köpa produkterna

   •  Vi avslutar med ett läxförhör där du får chans att visa vad du lärt dig inom arbetsområdet

 

Bedömning

Jag kommer att titta på hur väl du:

• använder och förstår viktiga ord i arbetsområdet

• förstår massmedias roll i samhället

• kan kontrollera en källas trovärdighet

 kan analysera reklam

 

Du visar dina kunskaper i de muntliga diskussionerna vi har under lektionstid och skriftligt genom att skriva ett läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Matris för arbetsområdet reklam, media och källkritik

nivå 1 grundläggande kunskaper
nivå 2
nivå 3
Kunskaper och begrepp
Förstår innebörden av och kan använda/skilja på begrepp och uttryck som har med media, reklam och källkritik att göra.
Eleven har grundläggande kunskaper om massmedia och dess funktioner. Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om massmedia och dess funktioner. Använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om massmedia och dess funktioner. Använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analys
Kan urskilja budskap och retoriska grepp i reklam och kan ta ställning till om en källa är trovärdig.
Eleven kan föra grundläggande resonemang om uttryck, innehåll och funktion i reklambilder. Kan bedöma en källas trovärdighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om uttryck, innehåll och funktion i reklambilder. Kan bedöma en källas trovärdighet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i reklambilder. Kan bedöma en källas trovärdighet på ett väl fungerande sätt.