👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål albanska årskurs F-3

Skapad 2017-12-08 17:56 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommuns gemensamma pedagogiska planeringsmall för grundskolan
Grundskola 1 – 3 Modersmål
A B C D E F

Innehåll

 

Syfte

Under det här läsåret jobbar vi med att använda språket i olika sammanhang. Vi spelar spel, tittar på film, utökar ordförrådet, målar, läser och skriver. Vi kommer också att prata om olika traditioner och jämföra dessa med Sverige.

 

Centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 • muntliga spel och ordlekar
 • samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter
 • samtal om årstider-dagar-månader
 • samtal om högtider, traditioner och kultur
 • högläsning för elever
 • lekar, sånger
 • lästräning
 • skrivträning - bokstäver, ord, siffror

Viktiga begrepp

     Ord för olika känslor och åsikter på modersmålet

     Ord som tillhör olika traditioner på modersmålet

 

Arbetssätt

 • Individuellt, i par och grupparbete.

Bedömning

 • Genom min observation av elevens muntlig presentation,skrivande produktion och grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Kungsbacka, gemensam LPP mall

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ny nivå 5
Aspekt 1
Skriva.
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. Du använder stor bokstav, mellanrum och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion.
Ny aspekt
Läsa.
Du läser alfabet.
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv.
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse t.ex. enkla kapitel böcker.
Ny aspekt
Tala och samtala. .
Du säger ord, fraser och meningar.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag.
Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra.
Ny aspekt
Lyssna och förstå.
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag.
Du förstår en enkel saga.
Du följer en längre dialog som berör ämnen i din egen vardag.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.