👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering albanska årskurs 4-6

Skapad 2017-12-08 18:31 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommuns gemensamma pedagogiska planeringsmall för grundskolan
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi kommer att ha mest fokus på att läsa, skriva, förstå och att uttrycka sig muntligt. Eleverna kommer att få möjlighet att träna på att utveckla sin förmåga att läsa, skriva, förstå,och uppleva texter av olika slag.

Innehåll

Mål

 

Läsa och skriva

 

Målen med undervisningen är att:

 

Elever kan läsa olika  texter på sitt modersmål och visa en bra läsuppfattning.
Elever kan skriva olika texter med korrekt grammatik och uppbyggnad
Elever kan berätta om sina tankar,känslor och något som de själva upplevd.
Elever kan diskutera det de har läst och ställa frågor till varandra i klasskamrater.

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att läsa olika texter från läroböcker, barnböcker och skönlitteratur och skapa diskussion om det vi läst.
Vi kommer att skriva olika texter som dialoger, berättelser, beskrivningar av konstföremål, brev m m.
Ni kommer att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna upplevelser.
Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser så att öka elevernas ordförråd.
Vi kommer att översätta meningar och enkla texter från albanska  till svenska och tvärtom.

Vi kommer att öva på att göra muntliga presentationer.

 

 

 

Bedömning

Elever ska bedömas:

läsförståelse, hörförståelse, att skriva,tala och samtala. 

Se matriser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Kungsbacka, gemensam LPP mall

Ny nivå 1
Ny nivå 2
Ny nivå 3
Aspekt 1
Läsa
Du kan läsa åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar som visar god läsförståelse.
Du kan läsa åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse. Du kan använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar som visar mycket god läsförståelse. Du kan använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Ny aspekt
Skriva
Du kan uttrycklig enkelt i skrift med viss språklig variation.Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.
Du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation. Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler.
Du kan uttrycka dig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Du använder med god säkerhet grundläggande regler
Ny aspekt
Tala och samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd. Du kan ställa frågor och framför egna åsikter . Du kan berätta om vardagshändelser med viss tydlighet.
Du kan samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du har ett större ord- och begreppsförråd. Du kan ställa frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du kan berätta om vardagliga händelser med relativt god tydlighet. Du gör korta muntliga presentationer.
Du kan samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd.Du ställer frågor och framför egna åsikter . Du kan berätta om vardagliga händelser med god tydlighet. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare.
Ny aspekt
Göra jämförelse mellan modersmål och svenska språket
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge enkla och konkreta exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Utgår från egna konkreta erfarenheter.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Bygger sitt resonemang på erfarenheter och kunskaper kring språkens uppbyggnad.

Ny rubrik

Ny nivå 1
Ny nivå 2
Ny nivå 3