👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma Åk 7 Ht-17

Skapad 2017-12-09 11:13 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Bråk och procent
Grundskola 8 Matematik
Under denna period kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten, tal och mönster samt en del om bråk, procent och decimalform. Vi kommer också att arbeta med grundträning såsom multiplikationstabellen och olika former av problemlösning samt grupparbete.

Innehåll

Mål

Du ska utveckla dina kunskaper i matematik så att du kan lösa vardagsnära problem på ett tydligt och effektivt sätt.

Du ska förstå sambanden mellan olika matematiska begrepp (bråk och procent, del och andel, procent och procentenheter samt ränta och räntesats).

Du ska kunna föra matematiska resonemang då du redovisar lösningar, både skriftligt och muntligt, och du ska ta del av andras redovisningar och föra diskussionerna framåt. 

 

Arbetets innehåll

Du ska utveckla dina kunskaper i matematik och lära dig att

  • omvandla mellan bråk-, procent- och decimalform
  • bli säker när och hur du använder begrepp rörande de fyra räknesätten, tal och mönster
  • formulera uttryck utifrån mönster
  • använda de fyra räknesätten med stora och små tal
  • använda dina kunskaper vid problemlösning 
  • värdera olika lösningsmetoder och matematiska resonemang

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer ha gemensamma genomgångar av nya metoder men även repetera metoder som vi har gått igenom tidigare.
Vi kommer ha gemensamma diskussioner kring rimlighet och olika sätt att lösa problem. Ni kommer då också att få redovisa lösningsmetoder muntligt.
Du kommer arbeta med uppgifter från Formula 7 (kapitel 1 och 2, samt en del av kapitel 5)
Du kommer också att arbeta med gruppuppgifter som läraren ger er
Visa din kunskap - Bedömning

Vissa delar bedöms formativt (se vad läraren och dina klasskamrater skriver att du ska tänka på för att göra redovisningen/lösningarna bättre nästa gång).

Diagnoser. Diagnosen är till för att du själv ska se vad du behöver träna mer på för att bli säker på grunderna. Diagnoser är också formativa.

Vid gruppuppgifterna är din delaktighet viktig. Där kan du visa dina kunskaper samtidigt som du ges möjlighet att träna på att muntligt förklara dina tankegångar.

Prov.

Reflektion


Sätt in de nya begreppen i ett sammanhang/mening/uppgift
Hur märks det att du har arbetat effektivt på lektionerna?
Hur använder du dig av de kommentarer som du får av klasskamrater och lärare?

Vad har du saknat på lektionerna under det här avsnittet?

 

Matriser

Ma
NF Kunskapstabell Matematik 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Problemlösning (Aspekt 1 och 2 i kunskapstabellen) Lösa problem, val av metod, rimlighet, alternativa metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp (Aspekt 3,4 och 5 i kunskapstabellen) Använda olika begrepp (även i nya situationer), åskådliggöra med formler, bild, symbol, diagram, olika begrepps relation.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod (Aspekt 6 i kunskapstabellen) Rutinuppgifter, metodens lämplighet.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redovisning o kommunikation (Aspekt 7 och 8 i kunskapstabellen) Redovisningens tydlighet och effektivitet, framföra och bemöta matematiska resonemang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.