👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färgträffning Bild HT17

Skapad 2017-12-09 14:29 i Gammal Trelleborg
Färglära: Måla en färgcirkel genom att ta ut primärfärgerna och blanda till sekundär- och tertiärfärgerna. Gör sedan en alternativ färgcirkel genom att riva av pappersbitar från tidningar och skapa en färgcirkel med hjälp av dessa färgbitar, limstift och ett vitt eller svart A4-ark.
Grundskola 6 – 9 Bild
Förmågor att utveckla: 1. Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 2. Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. 3. Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Centralt innehåll: Framställning av berättande och informativa bilder. Teckning, måleri och återanvändning av bilder i eget bildskapande, t ex i collage och bildmontage. Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, t ex linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Verktyg för teckning, måleri och hur dessa används. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders utformning och budskap.

Innehåll

 

 

Uppgifter

  • Färgträffning tyg eller tidningsurklipp

Matriser

Bl
Bild åk 6

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt, för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt. Du kan också kombinera olika bildelement på ett relativt väl sätt.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt, för att skapa olika uttryck. Du kombinerar olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att hitta rätt uttryck, pröva och ompröva och välja alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrager du till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med bearbetning leder framåt. Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.