👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser åk 7

Skapad 2017-12-09 16:55 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar med svenska språkets ordklasser.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Varför ska vi lära oss grammatik? Det har du säkert funderat på många gånger. Grammatik är de regler vi använder för att veta hur vi ska använda orden i språket på rätt sätt. Man kan säga att grammatiken är ett språk om språket. Kan du grammatikspråket kan du göra och förstå massa olika saker.

Under detta arbetsområde kommer vi arbeta med verb, adjektiv, substantiv,adverb, prepositioner, konjunktioner, räkneord och interjektioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Inom det här arbetsområdet kommer vi arbeta med:
- att utveckla våra kunskaper kring ordklasserna, vad de innebär och hur dessa används i det svenska språket.

Bedömning - vad och hur

Arbetsområdet grammatik kommer bedömas genom:
- övningsuppgifter och diskussionsfrågor i klassen
- prov på ordklasserna

Detta kommer bedömas utifrån följande kriterium:
- din förståelse för språkets struktur och dess byggstenar.

när du senare skriver egna texter kommer du att ha nytta av det du lärt dig om ordklasserna genom att du har utvecklat en större medvetenhet om det svenska språkets struktur, hur man bygger meningar och hur man kan variera sitt språk genom att tänka på vilka ordklasser man använder.

Undervisning och arbetsformer

Inom detta arbetsområde kommer vi arbeta på följande sätt:
- gemensamma genomgångar om de olika ordklasserna
- individuella övningsuppgifter om respektive ordklass
- diskussionsuppgifter kring hur vi kan utnyttja våra kunskaper om grammatik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris- ordklasser åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förmåga att identifiera och dela in ord i ordklass
Känner till några av de vanligaste ordklasserna; substantiv, adjektiv och verb, men visar på stor osäkerhet i att hitta exempel på dem och skilja dem åt.
Känner till de vanligaste ordklasserna (substantiv, adjektiv och verb) och kan hitta exempel på dem i en text. Kan ge några exempel på ytterligare kunskap om de vanligaste ordklasserna. Ex. Du kan några av ordklassernas vanligaste underavdelningar eller visar att du kan använda dina kunskaper.
Kan alla ordklasser och kan hitta exempel på dem i texter. Visar en bredare kunskap om de olika ordklasserna. Ex. Du kan flera underavdelningar. Du kan förklara hur du känner igen några ordklasser och kan använda dina kunskaper
Kan alla ordklasser och kan hitta välvalda exempel på dem i texter. Visar bred kunskap om ordklasserna. Ex. Du är säker på de olika ordklasserna och deras underavdelningar. Du kan förklara vad som utmärker de olika ordklasserna och använder med säkerhet dina kunskaper.