👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff - terminsprov

Skapad 2017-12-09 19:44 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 Engelska
Terminsprov; läs- och hörförståelse. Ordkunskap.

Innehåll

Läsförståelse

Hörförståelse

Ordkunskap 

Matriser

En
Hörförståelse, engelska

Nivå 1
Nivå 2
Hörförståelse
Du visar din förmåga att förstå talad engelska från olika medier och sammanhang, samt med viss regional och social färgning.
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

En
Läsförståelse, engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du kan förstå och tolka innehållet i olika slags texter från olika typer av medier.
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

En
Ordkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordkunskap
Allmän ordkunskap
Du klarar 50 % av orden
Du klarar 65% av orden
Du klarar 90% av orden