👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och optik

Skapad 2017-12-10 11:22 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Fysik
Akustik - läran om ljud Optik - läran om ljusets utbredning och brytning

Innehåll

A. MÅL

Syfte

Genom undervisningen i ämnet ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället,
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik

B. OMRÅDESBESKRIVNING

 • Vad är ljud?
 • Ljudets egenskaper
 • Musik och buller
 • Vad är ljus?
 • Ljusets egenskaper
 • Linser och speglar

C. HÄR FÅR DU BLAND ANNAT LÄRA DIG 

 • Hur ljud uppstår och breder ut sig
 • Principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument
 • Om ljudets egenskaper till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner
 • Hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan
 • Om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för förbättring av vår ljudmiljö och utvecklingen av musikindustrin
 • Hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse
 • Hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och vatten
 • Hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor
 • Att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger
 • Att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt
 • Varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig
 • Att strålningsenergi är en av flera energiformer

Metod för att nå målen, några exempel

 • Vi kommer att arbeta med modeller, ha genomgång av teori och använda film som diskussionsunderlag.
 • Du kommer att få laborera, dokumentera och göra olika övningar.
 • Du kommer ta del av faktabaserad text i olika läromedel och se pedagogiska filmer.
 • Vi kommer bland annat använda oss av formativ bedömning.
 • Du kommer kunna repetera med hjälp av övningsprov och en webbaserad applikation.

D. VISA LÄRANDE

Du kommer få möjlighet vid diskussioner och laborationer samt vid muntliga och skriftliga redovisningar att visa ditt lärande.

Läxor och prov

 • Vecka 50 Digilär Fysik Ljud kap. 1, Vad är ljud?
 • Vecka 02 Digilär Fysik Ljud kap. 2, Ljudets egenskaper
 • Vecka 03 Digilär Fysik Ljud kap. 3, Musik och buller
 • Vecka 04 Repetition 
 • Vecka 05 Akustikprov torsdag 1/2
 • Vecka 06 Digilär Fysik Ljus kap. 1, Vad är ljus?
 • Vecka 08 Digilär Fysik Ljus kap. 2, Ljusets egenskaper
 • Vecka 09 Digilär Fysik Ljus kap. 3, Linser och speglar
 • Vecka 10 Repetition 
 • Vecka 11 Optikprov torsdag 15/3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9