👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Åk 1

Skapad 2017-12-10 11:29 i Långåsskolan Falkenberg
Vi arbetar med svenska varje dag och kommer att arbeta med grundläggande färdigheter och förmågor i svenska språket.
Grundskola 1 Svenska
Vi arbetar med svenska varje dag och kommer att arbeta med grundläggande färdigheter och förmågor i svenska språket.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din läsning och skrivning. Du ska utveckla din förmåga att lyssna och återberätta.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska träna på att "rabbla" alfabetet.

Vi läser böcker och återberättar dessa i tal och skrift.

Vi arbetar med meningar och lär oss om skiljetecken.

Vi fortsätter med att lyssna på andra i olika samtal/högläsning. 

Vi kommer att skriva för hand samt använda oss av digitala verktyg när vi skriver. 

Vi arbetar med "Nya språket lyfter" och använder oss av Leksaksfabriken och gör uppdrag varje vecka.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma hur långt du kommit i din läs och skrivutveckling.Vi kommer även att bedöma din förmåga att uttrycka dig muntligt och att du kan återberätta en händelse utifrån en högläsningsbok.
Vi observerar och dokumenterar kontinuerligt för att följa din utveckling. 

Detta som ska bedömas:

- att du kan ljuda ihop korta ord. T.ex. m-u-s till mus. 

- att du kan namnet på alla bokstäverna.

- att du kan läsa ord som is, sol och räv.

- att du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. Mia leker med Max. 

- att du kan skriva några ord och enkla meningar. 

- att du gör mellanrum mellan orden när du skriver. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3