Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 17/VT 18 Åk 7 Sv Godnatt Mr Tom LJ

Skapad 2017-12-10 12:34 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Lär känna Tom och Will och England under andra världskriget.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur.

 

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva.

Genomförande

  • Du läser boken Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian. Vi övar olika lässtrategier i arbetsområdet. Under din läsning arbetar du med olika uppgifter varje vecka. De uppgifter du förbereder diskuterar vi både i helklass och i mindre grupper. Efter att du läst ut boken skriver du en resonerande text om personer, tidsaspekter och budskap i boken. 

Bedömning

 

Du visar att du kan läsa, förstå samt analysera skönlitteratur genom att göra uppgifterna samt genom att delta i gruppens diskussioner.  

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Matriser

Sv
LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och sammanfatta
sammanfattningarna är
Du kan sammanfatta huvudinnehållet i din bok genom att återge bokens handling och dess centrala händelser samt berätta något om hur händelser i boken hänger samman. Du beskriver när, var och under hur lång tid boken utspelar sig. Du beskriver huvudpersonerna (utseende, egenskaper, sätt att vara…) och har ev. med några bipersoner. Du ger några exempel ur boken. Du kan säga något om några berättartekniska grepp från boken. enkla och med vissa kopplingar
Du återger några utvalda händelser i boken som tolkas mer detaljerat och sammanhängande medan övriga händelser återges översiktligt för att skapa förståelse hos läsaren. Du beskriver relativt utförligt varför saker händer, när och var boken utspelar sig och resonerar något kring författarens val av plats och tid. Du beskriver huvudpersonerna (utseende, egenskaper, sätt att vara…) och har med hur de utvecklas under boken. Du har med de viktigaste bipersonerna. Du använder tydliga exempel ur boken. Du kan säga något om några berättartekniska grepp från boken och berätta vilka effekter dessa får. utvecklade och med relativt goda kopplingar
Du återger handlingen översiktligt och fokuserar istället på några budskap som du har identifierat. Det är enkelt för läsaren att följa med i dina tankar då du binder samman dina resonemang till en fungerande helhet. Du beskriver utförligt varför saker händer, när och var boken utspelar sig och motiverar väl hur du vet detta samt resonerar kring författarens val av tid och plats. Du beskriver huvudpersonerna (utseende, egenskaper, sätt att vara…) och har med hur de utvecklas under boken. Du har med de viktigaste bipersonerna och vilka relationer de har till huvudpersonerna. Du använder tydliga, välvalda och välmotiverade exempel ur boken. Du kan säga något om några berättartekniska grepp från boken och berätta vilka effekt dessa får och varför du tror att författaren har valt att använda dessa. välutvecklade och med goda kopplingar
Tolka och förstå
tolka och resonera
Du uttrycker vad du tänker, tycker och känner rörande bokens budskap. Du drar enkla slutsatser. Du har med få exempel ur texten som stöd för ditt resonemang. enkla och till viss del underbyggda
Du förklarar varför du tycker som du gör rörande bokens budskap. Du konkretiserar med exempel och beskrivningar och du motiverar dina tankar med hjälp av exempel från texten och egna erfarenheter. Du tar upp både helheter och detaljer. Du drar mer utvecklade slutsatser. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du förklarar vad det du resonerar kring leder till. Du resonerar även kring dolda eller dubbla budskap i boken. Du generaliserar, problematiserar och uttrycker olika perspektiv (å ena sidan … å andra sidan). Dina slutsatser är flera, mer komplexa och träffsäkra. Dina resonemang motiveras med citat, exempel ur texten och egna erfarenheter. välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: