👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cellen, matspjälkningen, andningen och blodomloppet.

Skapad 2017-12-10 12:55 i Britsarvsskolan Falun
Vi utgår från celler, vävnader och organ ser och hur dessa fungerar i människans matspjälkning, andning och blodomlopp.
Grundskola 8 – 9 Biologi
Detta arbetsområde tar upp kroppen anatomi och funktioner.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Förståelse för hur en cell fungerar, t.ex. cellandningen. Sid. 230 - 231. Inse skillnader mellan celler, vävnader och organ. Kunna beskriva vad som händer under matens väg genom kroppen. Sid. 244 - 245 . För att nå högre mål även: sid 263 - 264. Kunna berätta om sjukdomar som rör matspjälkningen. Sid. 246 - 247. Kunna förklara andningsorganens funktion. Sid. 248 - 251. Kunna begreppen artär, ven , kapillär , lilla och stora kretsloppen. Förståelse för hur hjärtat fungerar. Kunna blodets innehåll. Kunna förklara begreppen immunitet, vaccination och allergi. För de högre målen: 1. Kunna förklara de olika blodrenande organen fungerar. 2. Förståelse för hur våra blodgrupper kan överföras.

Undervisningen

Vi har 2 lektioner/vecka  och kommer då att ha lärarledda genomgångar, filmer, diskussioner, demonstrationer och arbetsuppgifter. Websida: www.gleerupslms.se

Bedömning

Bedömningen kommer att ske dels fortlöpande vid muntliga och skriftliga övningar, dels med skriftligt prov. :V.49 Cellen, Matspjälkningen, Luftvägarna -lungorna och blodomloppet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bi 8 . Matspjälkningen, andningen och blodomloppet.

Cellen, matspjälkningen och andningen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse för cellens funktion
Eleven visar grundläggande förståelse .
Eleven visar god förståelse.
Kunskap om matspjälknigens organ och dess funktion.
Eleven visar grundläggande kunskaper.
Eleven visar goda kunskaper.
Eleven visar mycket goda kunskaper.
Andningsorganens funktion.
Eleven visar grundläggande kunskaper.
Eleven visar goda kunskaper.
Eleven visar mycket goda kunskaper.

Blodomloppet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om blodkärl, blod och blodomloppet.
Eleven visar grundläggande kunskaper.
Eleven visar goda kunskaper.
Eleven visar mycket goda kunskaper.
Beskrivning av hjärtats funktion.
Enkel beskrivning.
Utvecklad beskrivning.
Förståelse för hur våra blodgrupper kan överföras.
Till viss del underbyggda slutsatser.