👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent år 9

Skapad 2017-12-10 13:06 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Här får du lära dig mer om procenträkning.

Innehåll

Mål/Kunskapskrav

Du ska kunna:

 

  • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:
  • beräkna andelen
  • beräkna delen
  • beräkna det hela
  • räkna med förändringsfaktor
  • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelser.
  • skilja på procent och procentenheter
  • räkna med promille
  • räkna med upprepande förändringar
  • problemlösning med procent

Viktiga begrepp:

 

 

procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet, promille

 

Träningsupplägg:

Syftet med träningsupplägget är för att vi ska kunna planera in olika aktiviteter under området och då är det viktigt att alla är med. Detta tidsschema gäller för varje lektion. Hinner ni inte med uppgifterna under lektionstid eller är frånvarande har ni resten av uppgifterna i läxa tills nästa lektion. 

Är du klar med alla uppgifter under lektionen? Toppen! Då går du över till att göra uppgifterna som finns under läs-avsnittet långt bak i boken. 

Är det för svårt och du inte hinner med? Säg till så hjälps vi åt.

 

 

Till de flesta delarna finns en “flippad” genomgång som ni med stor fördel kan titta på och repetera.