👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel T.N.T.

Skapad 2017-12-10 13:34 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi arbetar med låten T.N.T av AC/DC. Du får öva din förmåga att sjunga, spela och ge omdöme om ditt musicerande.

Innehåll

Vi lär oss låten T.N.T av AC/DC. Du får öva din förmåga att sjunga, spela och ge omdöme om ditt musicerande. I arbetet ingår eget arbete och undervisning och spel i halvklass.

Besök musikhemsidan för instruktionsfilmer: http://musikpaarentuna.weebly.com/

Du kommer under arbetets gång jobba med alla eller några av dessa moment:

- Sång , Bas, Gitarr, Piano

- Uttryck och teknik för att spela genren hårdrock

Bedömning

 • Kontinuerligt när du spelar och sjunger varje lektion
 • Uppspel när du övat ett antal lektioner på ett instrument
 • Hur du deltar i sång och spel i helklass och i grupp
 • Hur du visar muntligt och skriftligt att du kan analysera hur det musikaliska arbetet går

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9