👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO 6C - Vt 18

Skapad 2017-12-10 19:20 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Vi fortsätter med geografin fram till ungefär vecka 5. Därefter blir det religion fram till påsklovet. Vi avslutar sedan läsåret med historia.

Innehåll

Terminsplanering SO 6C: Vt-18

 

Vecka 2-5: GEOGRAFI (fortsättning från ht)

 

Tema: Vår planet jorden

 

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i geografi:

 

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. 
 • Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen  och konsekvenser av denna.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

 

Vecka 6-13: RELIGION

 

Tema: Världsreligionerna

 

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i religion:

 

Religioner och andra livsåskådningar

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och de andra världsreligionerna.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i världsreligionerna.

Religion och samhälle

 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret.

Identitet och livsfrågor

 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Vecka 15-24: HISTORIA

 

Tema: Stormaktstiden - Frihetstiden - Gustavianska tiden

 

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i historia:

 

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700

 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön.
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850

 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Hur historia används och historiska begrepp

 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppen stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.