👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage SVA åk 9

Skapad 2017-12-10 19:22 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi går igenom vad reportage är, hur man skriver reportage, analyserar reportage samt skriver egna reportage.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att gå igenom vad reportage är, hur man skriver och hur de är uppbyggda. Sedan kommer du att få skriva ett eget reportage.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Vi arbetar med att lära känna reportage genom att analysera och skriva egna reportage.

Innehåll och arbetsformer

Eleverna tränar på att förstå, tolka och analysera reportage, samt att urskilja repotagets budskap, syfte, avsändare och sammanhang. Eleverna lär sig även strategier för att anpassa sin text till att bli ett reportage, samt disponera och redigera texten med hjälp av dator. De lär sig även ord och begrepp för att uttryck känslor, kunskaper och åsikter. De lär sig även att söka information genom Internet, massmedia och och intervjuer, samt att citera.

Vi går igenom vad reportage är, olika typer av reportage och hur man skriver reportage, samt läser flera exempel. Sedan får eleverna arbeta i grupp med att analysera ett reportage som de har blivit tilldelade, med hjälp av frågor. Sedan ska eleverna skriva ett eget reportage som följer mallen för hur man skriver reportage. De får själva välja ämne och skriver sedan reportaget på sina datorer. Beroende på ämnet som de har valt ska de intervjua en person eller komma på intervjufrågor och leta svar på internet.

Eleverna visar sina kunskaper genom att de visar att de har förstått vad ett reportage är genom frågorna och uppbyggnaden av det egna reportaget. De visar även sina kunskaper genom att de kan skriva ett reportage med alla dess delar, samt att de kan citera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA

Matriser

SvA
Reportage

Läsa och analysera

F
E
C
A
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Skriva

F
E
C
A
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
söka information från olika källor och värdera dessa.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
söka information från olika källor och värdera dessa.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.